Miki Tamura Washi Sticker, Four Seasons | 田村美紀和紙貼紙, 四季
Miki Tamura Washi Sticker, Four Seasons | 田村美紀和紙貼紙, 四季
Miki Tamura Washi Sticker, Four Seasons | 田村美紀和紙貼紙, 四季
Miki Tamura Washi Sticker, Four Seasons | 田村美紀和紙貼紙, 四季
Miki Tamura Washi Sticker, Four Seasons | 田村美紀和紙貼紙, 四季

Miki Tamura Washi Sticker, Four Seasons | 田村美紀和紙貼紙, 四季

$ 5.50

Miki Tamura | 田村美紀

Washi Sticker, Four Seasons | 和紙貼紙, 四季                         

Size: 90mm x 175mm, 1 sheet