Evakaku Washi Tape | 小島匠所 紙膠帶
Evakaku Washi Tape | 小島匠所 紙膠帶
Evakaku Washi Tape | 小島匠所 紙膠帶

Evakaku Washi Tape | 小島匠所 紙膠帶

$ 8.00

Evakaku | 小島匠所

Washi Tape | 紙膠帶

Size | 規格: 25mm x 10m